Categorie archief: Trainingen, cursussen, workshops en restauratie-opleidingen

Trainingen, cursussen en workshops voor restauraties aan cultureel erfgoed

HET DELEN VAN KENNIS EN KUNDE

(English translation)

Het werken aan monumenten, zoals het voegen en metselen is een bevoorrechte positie en men dient hiervoor de kennis en de praktische uitvoering daarvan perfect te beheersen. Uit Ron van Heeswijk Van Heeswijk Opleidingengesprekken met vakgenoten, monumentenzorg en direct betrokkenen bij een restauratie, blijkt dat die kennis en ervaring soms ontbreekt, en er gewerkt wordt met materialen die helaas niet altijd compatibel zijn. Ik ben daarom ook van mening – zeker met het oog op het behoud van cultureel erfgoed – dat kennis van en over monumenten zowel praktisch als theoretisch gedeeld moet worden met vakgenoten en iedereen die met een restauratie te maken heeft. Met die gedachte heb ik hier een drietal voegcursussen voor ontwikkeld die zowel praktisch als theoretisch breed onderbouwd zijn waardoor deelnemers vertrouwd raken met de oude materialen die vroeger zo vanzelfsprekend waren.

Inboeten metselwerk

HERKENNEN VAN OMGEVINGSSCHADE

Thema’s in de cursussen zijn o.a.: het herkennen van omgevingsschade aan het metsel- en voegwerk, schadebeelden die o.a. worden veroorzaakt door het chemisch reinigen en stralen van steenachtige materialen aan gevels, en schade aan het metsel- en voegwerk veroorzaakt door het gebruik van waterwerende middelen. Opnieuw het wiel uitvinden behoort voor de deelnemers aan één van de restauratiecursussen tot het verleden. Een nieuwe voegcursus ‘Fine-Repointing’ is sinds kort aan het aanbod toegevoegd.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U NA AFRONDING VAN EEN CURSUS?

U heeft uw kennis en uw vakmanschap verbreed. U bent vertrouwd geraakt met het werken, en verwerken van authentieke materialen en gereedschappen. U werkt volgens de richtlijnen van Cur 61opgesteld voor de restauratievoeger- en metselaar. U positioneert zich sterker op de arbeidsmarkt zowel als werknemer, zelfstandig professioneel of als werkzoekende. Dus aantrekkelijker voor werkgevers, opdrachtgevers en de particuliere markt.

Incompany trainingen snijvoeg- en knipvoeg

OOK IN-COMPANY

Voor bedrijven organiseren wij de cursussen In-Company, dus maatwerk op uw gewenste locatie. Onze cursussen worden ondersteund door o.a. Bouw Radius Trainingen, Bouwschool Breda, Hollands Bouwen, Bouwcirkel, Bouwmensen Limburg-Zuid en Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
Uw docent is: Ron van Heeswijk. Van Heeswijk Gebouwen Inspectie