Categorie archief: Trainingen, cursussen, workshops en restauratie-opleidingen

Trainingen, cursussen en workshops voor het verantwoord werken aan monumenten

HET DELEN VAN KENNIS EN KUNDE

Het werken aan monumenten, zoals het voegen en metselen is een bevoorrechte positie en men dient hiervoor de kennis en de praktische uitvoering daarvan perfect te beheersen. Uit gesprekken met vakgenoten, monumentenzorg en direct betrokkenen bij een restauratie, blijkt dat die kennis en ervaring soms ontbreekt, en er geroeid moet worden met de riemen die dan voor handen zijn. Ik ben daarom ook van mening, zeker met het oog op het behoud van cultureel erfgoed, dat kennis over monumenten zowel praktisch als theoretisch gedeeld moet worden met vakgenoten en iedereen die met een restauratie te maken heeft. Met die gedachte heb ik hiervoor een 3 tal voegcursussen ontwikkeld die zowel praktisch als theoretisch breed onderbouwd zijn waardoor deelnemers vertrouwd raken met de oude materialen die vroeger zo vanzelfsprekend waren.

Inboeten metselwerk

HERKENNEN VAN OMGEVINGSSCHADE

Thema’s in de cursussen zijn o.a.: het herkennen van omgevingsschade aan het metsel- en voegwerk, schadebeelden die o.a. worden veroorzaakt door het chemisch reinigen en stralen van steenachtige materialen aan gevels, en schade aan het metsel- en voegwerk veroorzaakt door het gebruik van hydrofobeer-middelen. Opnieuw het wiel uitvinden behoort voor de deelnemers aan één van de cursussen tot het verleden. Een nieuwe voegcursus ‘Fine-Repointing’ is sinds kort aan het aanbod toegevoegd.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U NA AFRONDING VAN EEN CURSUS?

U heeft uw kennis en uw vakmanschap verbreed. U bent vertrouwd geraakt met het werken, en verwerken van authentieke materialen en gereedschappen. U werkt volgens de richtlijnen van Cur 61 opgesteld voor de restauratievoeger- en metselaar. U kent de toepassingen van de Restauratieladder.  U positioneert zich sterker op de arbeidsmarkt zowel als werknemer, zelfstandig professioneel of als werkzoekende. Dus aantrekkelijker voor werkgevers, opdrachtgevers en de particuliere markt.

Incompany trainingen snij- en knipvoegen

OOK IN-COMPANY

Voor bedrijven organiseren wij de cursussen In-Company, dus maatwerk op uw gewenste locatie. Onze cursussen worden ondersteund door o.a. Bouw Radius Trainingen, Bouwschool Breda, Hollands Bouwen, Bouwcirkel, Bouwmensen Limburg-Zuid en Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

NIEUW!

Van Heeswijk Opleidingen denkt graag met u mee!
Niet iedereen is namelijk in de gelegenheid om overdag een restauratiecursus te volgen.
Daarom bieden we u nu ook de mogelijkheid om in de avonduren deel te nemen aan een van onze cursussen. De avondprogramma’s zijn identiek aan de dagcursussen, alleen zijn deze verspreid over 4- en 6  avonden van respectievelijk 16- en 24 uur, afhankelijk van de cursus keuze.
Binnenkort is op deze pagina te zien welke datums er voor de avonden beschikbaar zijn.